بازگشت به صفحه اصلي

 

متن کامل جلد اوّل زرسالاران، فايل PDF

متن کامل جلد دوّم زرسالاران، فايل PDF

غلطنامه جلدهاي اوّل و دوّم، فايل PDF

متن کامل جلد سوّم زرسالاران، فايل PDF

متن کامل جلد چهارم زرسالاران، فايل PDF

متن کامل جلد پنجم زرسالاران، فايل PDF

«زرسالاران» ثمره دو دهه تلاش پژوهشي من و حاصل بهترين سال‌هاي زندگي‌ام است. کار بر روي اين کتاب را از سال 1370 آغاز کردم زماني که 36 ساله بودم و از توان جسمي فراوان برخوردار. انگيزه، و در واقع عشق، پايان‌ناپذير به تحقيق داشتم. سال‌ها به تهيه منابع و يادداشت‌برداري گذشت. از اوايل سال 1376 تدوين متن نهايي را آغاز کردم. ابتدا مي‌خواستم کتاب را در دو جلد منتشر کنم ولي در کوران کار با حجمي عظيم از يافته‌هاي بکر مواجه شدم که طرح کتاب را به پنج جلد ‌رسانيد. جلدهاي اوّل و دوّم در اواسط سال 1377 منتشر شد. پس از انتشار اين دو جلد، طرح کتاب را به هفت جلد افزايش دادم؛ جلدهاي سوّم و چهارم در اواخر سال 1379 و جلد پنجم در سال 1383 انتشار يافت.

اکنون، شهريور 1388، پنج سال از انتشار جلد پنجم مي‌گذرد ولي هنوز جلدهاي ششم و هفتم منتشرنشده.

در جلد ششم بايد به معرفي پارسيان هند بپردازم. مباحث مهم ديگري نيز ناگفته مانده است: تجارت جهاني ترياک سده نوزدهم ميلادي و جايگاه آن در تکوين اليگارشي جديد غرب، تطور اقتدار و سيطره اليگارشي زرسالار از دوران ديزرائيلي تا ماجراي دريفوس، معرفي کمپاني‌هاي بزرگ دنياي امروز و خاندان‌هايي که گردانندگان واقعي اين کمپاني‌ها به‌شمار مي‌روند و پيشينه و پيوندهاي آنان، يهوديان بغدادي و خاندان زرسالار يهودي ساسون، [1] ادامه تاريخ خاندان روچيلد تا زمان حاضر و غيره. در جلد هفتم بايد به ايران بپردازم و نقش کانون‌هاي زرسالار در تحولات معاصر ايران را بررسي کنم. گوشه‌هايي از اين مباحث، کم و بيش، در پنج سال اخير، به‌صورت يادداشت‌ها و مقالات پراکنده، در وبگاهم منعکس شده. اخيراً نيز معرفي اجمالي از «زرسالاران پارسي» عرضه کردم. [2]

در اين موارد گاه، مانند رساله «زندگي و زمانه شيخ ابراهيم زنجاني»، [3] از ذکر مأخذ خودداري کرده‌ام تا پيش از انتشار متن کامل «زرسالاران» حاصل تلاشم مورد سرقت علمي قرار نگيرد. بکرات چنين شده. از کسي گله ندارم زيرا هدفم اشاعه تحقيقاتم بوده. از اين خشنودم. معهذا، عدم ذکر مأخذ در برخي مقالات وبگاهم، نه همه، بعضاً دستمايه کساني قرار گرفته که مرا به عرضه سخنان بي‌مأخذ متهم کرده‌اند. تمامي يافته‌هاي پژوهشي‌ام، و حتي يادداشت‌هايي که درباره تحولات سياسي روز مي‌نويسم، متکي بر يافته‌ها و مستندات جدّي است. گاه، به‌ويژه در مسايل روز، اين مستندات را، به دلايلي، تعمداً ذکر نمي‌کنم يا تنها گوشه‌اي از دست خود را آشکار مي‌کنم.

در طول سال‌هاي اخير آرزويم اين بود که مجلدات پنجگانه منتشرشده «زرسالاران» را، با ويرايشي جديد و به‌همراه تصاوير، به صورت فايل html در وبگاهم منتشر کنم. مقدمه «زرسالاران» را بدينگونه منتشر کردم [4] و سپس بخشي از مندرجات بخش دوّم جلد اوّل کتاب را، که به تاريخ کهن قوم يهود مي‌پرداخت، با عنوان «آغاز و پايان بني‌اسرائيل: سيري در تاريخ و انديشه سياسي يهود»، با ويرايش جديد و تصاوير، منتشر کردم. [5] اين کار به پايان نرسيد به دليل وسواس من در کاوش بيش‌تر. در اين بخش به دو مبحث مهم برخوردم که نياز به بازبيني و نگارش مجدد داشت: يکي، اسطوره استر و ديگري مسئله خزران. ضرورت ارائه پژوهشي نو و مستندتر از اين دو مبحث سبب شد که انتشار ويرايش دوّم «آغاز و پايان بني‌اسرائيل» ناتمام بماند.

احساس مي‌کنم شايد تدوين نهايي و انتشار جلدهاي پاياني «زرسالاران» و تحقق آرزوي بزرگم، انتشار ويرايش جديد و بازبيني شده «زرسالاران» به صورت فايل html بهمراه تصاوير، به زودي تحقق نيابد. از سوي ديگر، ايميل‌هاي فراواني به دستم مي‌رسد که از عدم دسترسي علاقمندان به دوره پنج جلدي حکايت مي‌کند. توزيع کتاب در ايران، حتي در تهران، بسيار نامناسب است و در خارج از کشور دسترسي علاقمندان به مجلدات فوق بس دشوار. برخي علاقمندانم تصوّر مي‌کنند تعمدي در کار است. نمي‌دانم. از اينرو، مصمم شدم مجلدات پنجگانه منتشر شده را، به همان صورت که انتشار يافته، بدون بازنگري و اصلاح، به صورت فايل پي. دي. اف. در اينترنت منتشر کنم و در دسترس همگان قرار دهم.

فهرست مطالب مجلدات پنجگانه «زرسالاران» به شرح زير است:

جلد اوّل

(قطع وزيري، گالينگور، 543 صفحه)

مقدمه

1. غارتگري ماوراء بحار و تمدن جديد غرب

پرتغالي‏‌ها در شرق

 

مأموريت واسكو داگاما

مهاجمان اروپايي و بازرگانان مسلمان

آغازي خونين

آرمان‏‌هاي صليبي يا تجارت ماوراء بحار؟

 

تجارت ماوراء بحار؛ تهاجم و ستيز

 

تب طلا و افسون شرق

انگليسي‏‌ها و عصر اليزابت

در جستجوي مشرق زمين

نخستين تكاپوهاي كمپاني هند شرقي

اروپاييان و تجارت شرق

 

استعمار اروپايي و هند اسلامي

 

بابر و عصر زرين هند

اكبر و حكومت قانون

جهانگير و پرتغالي‌‏ها

شاه جهان و شكوه هند

اورنگ زيب و اقتدار هند

 

انگليسي‌‏ها در هند

 

استقرار در بمبئي

نخستين جنگ بريتانيا در شرق

شيواجي و فرجام سرزمين دكن

سيك‏ها و "دولت خلسه" در پنجاب

انگليسي‏‌ها و راهزني دريايي

انحطاط و فروپاشي دولت گوركاني

آغاز امپراتوري بريتانيا در شرق

ايران و انقلاب 1857 هند

استعمار و فرايند نوزايي در هند

 

رازهاي تمدن جديد غرب

 

پلانتوكراسي و تجارت جهاني برده

تجارت شرق و انقلاب صنعتي

انقلاب در ساختار اجتماعي غرب

رنسانس، آرمان‏‌هاي صليبي و ليبراليسم

راز سلطه استعماري غرب

غارت و توسعه ‌يافتگي

 

2. يهوديان و اليگارشي يهودي

 

آغاز و پايان بني‌اسرائيل

 

خاستگاه آرامي

پيشينه كنعاني و ظهور دولت يهود

اشرافيت يهود و دولت افرائيم

يهوديان و انهدام بني‌اسرائيل

 

تكوين و پيدايش "قوم يهود"

 

تبعيد بابل؛ از افسانه تا واقعيت

عزراي كاتب و حكومت كاهنان

اشرافيت يهود و امپراتوري روم

 

اليگارشي حاخامي و يهوديت جديد

 

آئين موسي؛ كاهنان و مردم

بنيادهاي ظهور اليگارشي حاخامي

اليگارشي حاخامي و انقلاب مسيحيت

يهودا ناسي و يهوديت جديد

حاخام‌ها، بين‌النهرين و تلمود

اليگارشي يهودي و ايران

يهوديان، جهان اسلام و بغداد

يهوديان، جهان اسلام و اندلس

 

فهرست اعلام

جلد دوّم

(قطع وزيري، گالينگور، 625 صفحه)

3. اليگارشي يهودي و پيدايش زرسالاري جهاني

 

زرسالاران يهودي و حكمرانان اروپا

 

اليگارشي يهودي و غارت اندلس

يهوديان و تهاجم كلمب و گاما

اليگارشي يهودي و اسطوره انكيزيسيون

يهوديان و جغرافياي اقتصادي جديد جهان

زرسالاري آمستردام و اروپاي سده هفدهم

يهوديان و ساختار مالي جديد اروپا

استبداد اروپايي و يهوديان درباري

يهوديان و غارت ماوراء بحار در آمريكا

يهوديان و غارت ماوراء بحار در شرق

انديشمندان اروپا و زرسالاري يهودي

 

دسيسه‌هاي سياسي و فرقه‌هاي رازآميز

 

مكتب كابالا؛ خاستگاه فرقه‌هاي رازآميز

واپسين تكاپوهاي صليبي و ايران

كابالا و مسيح‌گرايي اروپايي

مسيح‌گرايي و بنيان‏‌هاي استعمار انگليس

پيامبران دروغين و دسيسه‌هاي رازآميز

 

يهوديان، انگليسي‌‏ها و آغاز عصر نو

 

اليگارشي بريتانيا و احزاب سياسي

ظهور خاندان روچيلد

شبكه خويشاوندي روچيلدها

خاندان ولزلي و كمپاني هند شرقي

ولزلي، خاندان قوام شيرازي و ايران

روچيلدها، خاندان ولزلي و جنگ‌هاي ناپلئوني

ناتان روچيلد و دربار بريتانيا

سالومون روچيلد، مترنيخ و "ارتجاع اروپا"

روچيلدها و تهاجم اليگارشي لندن

 

فهرست اعلام

جلد سوّم

(قطع وزيري، گالينگور، 552 صفحه)

آريستوكراسي و غرب جديد

 

ظهور آريستوكراسي مالي

 

بوربن‌‏ها و اشغال الجزاير

خاندان اورلئان و انقلاب 1830

جيمز روچيلد و سلطنت لوئي فيليپ

يهوديان، مصر و محمدعلي پاشا

انگليسي‏‌ها و آغاز مسئله فلسطين 

آريستوكراسي مالي و انقلاب‏ 1848

روچيلدها و لوئي بناپارت

زرسالاران يهودي و "انقلاب راه‌‏آهن"

طلوع و افول كردي موبيليه

روچيلدها و "بانكداري جنگل" در آمريكا

خاندان روچيلد و عصر ويكتوريا

شاخه وين

شاخه‌‏هاي ناپل و فرانكفورت

شاخه پاريس

شاخه لندن

 

تاريخ و ساختار اشرافيت بريتانيا

 

پيشينه پارلمان و دمكراسي انگليسي

لردها، شواليه‌‏ها و ساختار اشرافي

رفورماسيون و آريستوكراسي انگليس

تكوين آريستوكراسي بريتانيا

خاندان هوارد

خاندان سيمور

خاندان سيسيل

فرانسيس بيكن و انجمن سلطنتي

خاندان چرچيل

خاندان تالبوت

خاندان والپول

اليگارشي و انقلاب مالي سده هيجدهم

خاندان اسكات

خاندان فيتزروي

خاندان لنوكس

خاندان بوكلرك

خاندان داگلاس

خاندان هاميلتون

خاندان كمپبل

خاندان موراي

خاندان گراهام

خاندان مونتاگ

خاندان كاونديش

خاندان پلهام

خاندان بنتينك

خاندان تمپل

خاندان اسبورن

خاندان كمپتون

خاندان گرنويل و انقلاب آمريكا

خاندان پيت و بنيان‏هاي حزب محافظه‏‌كار

خاندان راسل و ليبراليسم انگليسي

 

فهرست اعلام

 

جلد چهارم

(قطع وزيري، گالينگور، 586 صفحه)

نخستين تكاپوهاي فراماسونري

 

آغاز سخن

 

بنيانگذاران فراماسونري

 

دزاگوليه و اليگارشي لندن

بارون منتسكيو

شواليه رمزي

 

ريشه‌هاي فراماسونري

 

اسطوره گيلدها

كابالا، جادو و فرقه‌هاي سرّي

فراماسونري و ميراث صليبي

 

اولين گراندلژها

 

بريتانيا

آمريكا

فرانسه

 

سوداگران غربي و توسعه‌طلبي روسي

 

روس‌ها و خانات قبچاق

ميراث بيزانسي و ظهور تزاريسم

انگليسي‌ها و ايوان مخوف

ماجراجويان تجاري، اينتليجنس سرويس و ايران

ايران و سرآغاز تجارت جهاني اسلحه

اولين هيئت‌هاي انگليسي در ايران

خاندان هلشتاين، سلطنت رومانوف و ايران

غربگرايي، توسعه‌طلبي و استبداد جديد

آغاز فراماسونري در روسيه

جنون امپرياليستي كاترين

لشكركشي نافرجام پاول به هندوستان

فراماسونري روسيه در سده نوزدهم

 

خاندان هوهن‌زولرن و فراماسونري آلمان

 

فراماسونري، استبداد روشنگرانه و نظامي‌گري

فردريك كبير و فراماسونري

 

دو چهره مرموز تاريخ فراماسونري

 

كنت سن‌ژرمن

كنت كاگليوسترو (ژزف بالسامو)

 

‌فهرست اعلام

 

جلد پنجم

(قطع وزيري، گالينگور، 448 صفحه)

آريستوکراسي مالي و فروپاشي نظام سنتي

آغازسخن

 

استعمار غرب و فروپاشي عثماني

 

راز گسترش تمدن اسلامي در اروپا

بنيان‌هاي اجتماعي انحطاط عثماني

1- افزايش جمعيت و پيامدهاي آن

2- سلطه اروپاي غربي بر قاره آمريکا

3- گشايش راه دريايي تجارت غرب با شرق

4- مقابله نظامي و اطلاعاتي غرب با عثماني

5- رشد فساد در ساختار سياسي

6- تحجر ديني و انحطاط انديشه سياسي

جايگاه عوامل اصلي و فرعي در انحطاط عثماني

کمپاني مندس: سوداگران يهودي در انگلستان و عثماني

افول عثماني و طلوع غرب

اصلاحات و نوزايي در عثماني

انقلاب نظامي در غرب

دوره لاله و آغاز غرب‌گرايي در عثماني

سوداگران غربي، دولتمردان لاله و فروپاشي دولت صفوي

صعود مشکوک نادر در ايران و حکيم‌اوغلو در عثماني

بونوال و ماجراجويان نظامي

فردريک کبير، نظامي‌گري و عثماني

طرح يوناني و تجزيه کريمه

ظهور دوّمين گروه غرب‌گرايان در عثماني

جنگ‌هاي ناپلئوني و دسيسه‌هاي بريتانيا

محمود دوّم و اخذ الگوي حکومت‌گري غرب

انحلال و انعدام ينگي‌چريکان

حذف نخبگان سنتي و صعود ديوان‌سالاران غرب‎گرا

ماکس وبر، سلطانيسم و استبداد غربي

يهوديان مخفي و طريقت بکتاشي

اشاعه فساد مالي و سرکوب اعيان در فلسطين

عصر تنظيمات و استيلاي طبقه جديد

مصطفي رشيد پاشا، معمار تنظيمات

 

استعمار بريتانيا، جنگ کريمه و انحطاط روسيه

 

اليگارشي بريتانيا و "خطر روسيه"

اليگارشي لندن: فريبکاري و جنگ‌افروزي

زرسالاران يهودي و جنگ کريمه

پيامدهاي جنگ کريمه

شکست کريمه، غرب‌گرايي و غارت روسيه

جنبش نارودنيکي در روسيه

 

اليگارشي لندن، فراماسونري و آشوب در ايتاليا

 

شورش ايتاليا و پايان اقتدار کليساي کاتوليک

فراماسونري و جنبش‌هاي جديد تروريستي

کنت کاوور، بنياد روچيلد و تأسيس دولت واحد ايتاليا

 

فهرست اعلام

 

عبدالله شهبازي

شيراز

22 شهريور 1388/ 13 سپتامبر 2009


Monday, September 14, 2009 : تاريخ آخرين ويرايش

 کليه حقوق مندرجات اين صفحه براي عبدالله شهبازي محفوظ  است.

آدرس ايميل: abdollah.shahbazi@gmail.com

استفاده از مقالات با ذکر ماخذ مجاز است. چاپ مقالات به صورت کتاب ممنوع است.