بازگشت به صفحه اصلي

«آغاز و پايان بني‌اسرائيل: سيري در تاريخ و انديشه سياسي يهود» ثمره کاوش طولاني و گسترده من در منابع مختلف، به‌ويژه منابع يهودي، است براي دستيابي به شناختي از مفهوم «يهود» و مفاهيم مرتبط با آن.

اين پژوهش در سال 1377 به عنوان بخش دوّم از جلد اوّل مجموعه زرسالاران منتشر شد؛ هر چند مي‌توانست به صورت کتابي مستقل نيز انتشار يابد. از اين پس، آن بخش از پژوهش خود را که به تاريخ و انديشه سياسي يهود مربوط است به‌تدريج در اين وبگاه منتشر مي‌کنم و مي‌کوشم تا با داده‌هاي جديد و تصاوير آن را کامل‌تر کنم.

عبدالله شهبازي

جمعه، 20 مرداد 1385

 

فهرست مطالب:

 

خاستگاه آرامي

مهاجرت ابراهيم و ظهور بني‌اسرائيل

پيشينه کنعاني و ظهور دولت يهود

اشرافيت يهود و دولت افرائيم

قيام ايلياء نبي

يهوديان و انهدام بني‌اسرائيل

تبعيد بابل؛ از افسانه تا واقعيت

 

صفحات زیر هنوز آماده نیست:

عزراي کاتب و حکومت کاهنان

اشرافيت يهود و امپراتوري روم

اليگارشي حاخامي و يهوديت جديد

بنيادهاي ظهور اليگارشي حاخامي

اليگارشي حاخامي و انقلاب مسيحيت

يهودا ناسي و يهوديت جديد

حاخام‌ها، بين‌النهرين و تلمود

اليگارشي يهودي و ايران (1)

اليگارشي يهودي و ايران (2)

يهوديان، جهان اسلام و بغداد

يهوديان، جهان اسلام و اندلس

 


Friday, February 20, 2009 : تاريخ آخرين ويرايش

 کليه حقوق مندرجات اين صفحه براي عبدالله شهبازي محفوظ  است.

آدرس ايميل: abdollah.shahbazi@gmail.com

استفاده از مقالات با ذکر ماخذ مجاز است. چاپ مقالات به صورت کتاب ممنوع است.